Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Wie zijn wij

Het bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Het bestuur van de stichting Jabulani Kids Zimbabwe bestaat uit vrijwilligers die dit werk onbezoldigd verrichten. De meesten van ons hebben als vrijwilliger in het KGVI centrum gewerkt gewerkt. We hebben daarom een hele sterke band met personeel en kinderen van het centrum hebben. Voor ons als bestuur is die ervaring een groot voordeel. Samen met de kennis die we hebben van het centrum en de korte lijnen die we onderhouden met het management van het centrum, kunnen we ook bijdragen door mee te denken. Daardoor kunnen we beter inschatten welke projecten kans van slagen hebben.

 

Kortom, we weten waar het om draait bij het KGVI centrum en dat maakt dat elke euro die u doneert goed besteed wordt.

 

 

Cor

Cornelius Hacking - Voorzitter 

"Op verschillende manieren werk ik al meer dan vijfentwintig jaar op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsvraagstukken in het algemeen. In de jaren negentig werkte ik als consultant in Zimbabwe toen ik per toeval terecht kwam bij het King George VI centrum. Toen ben ik twee jaar bestuursvoorzitter geweest van het centrum. In totaal heb ik zes jaar in Zimbabwe gewoond. Ik ben in die tijd nauw betrokken geweest bij de versterking van het centrum. Door hard te werken aan het werven van fondsen, hebben we toen voorkomen dat het centrum moest sluiten. In die periode zijn ook de onafhankelijke wooneenheden ingericht, waarin groepen kinderen samen met een huisouder wonen en zoveel mogelijk zaken zelf proberen te doen ondanks hun handicap. Dat is een groot succes geworden, en nu wonen er weer meer dan honderd lichamelijk gehandicapte en dove kinderen in het centrum. Wij van stichting Jabulani Kids Zimbabwe hopen op uw steun bij het helpen van deze kinderen."

 

 

Screen shot 2012-10-24 at 9.22.59 PM.png

Eunike Spierings- Secretaris 

"Nadat ik in 2000/2001 twee trimesters in het King George VI centrum heb gewerkt, heb ik terug in Nederland samen met andere oud-vrijwilligers in 2001 de stichting Jabulani Kids Zimbabwe opgericht. Ik was zeer onder de indruk van dit bijzondere centrum. Ik draag er graag aan bij dat dit centrum gehandicapte kinderen in Zimbabwe bijzondere ontplooiingskansen kan blijven bieden."

 

 

Nelleke

Nelleke Roelse - Vervangend secretaris/ Algemeen bestuurslid 

"Sinds juni 2006 ben ik bestuurslid bij de stichting Jabulani Kids Zimbabwe. Ik ben een half jaar werkzaam geweest als ergotherapeut in het King George VI centrum. Ik hield me daar voornamelijk bezig met individuele therapie gericht op spel en onderwijsondersteuning, en groepsactiviteiten waarbij zelfstandig wonen en handvaardigheid met de kinderen geoefend werd. Door alle vrijwilligers die er in de loop van de jaren zijn geweest en de enorme inzet van de lokale therapeuten en onderwijzers wordt er goede revalidatie en onderwijs geboden in het centrum. Iets wat in een land met zulke grote economische problemen erg bijzonder is. Ik wil me als bestuurslid graag in blijven zetten voor het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de hulpverlening binnen het King George VI centrum."

 

 

Caroline

Caroline Spoor - Penningmeester

"Nadat ik al jaren donateur was van King Georges VI centrum maakte ik in 2006 voor het eerst echt kennis met een aantal van hen. Onmiddellijk wist ik: voor deze kinderen wil ik me inzetten! Hun doorzettingsvermogen, inzet en niet aflatende energie zijn voor mij een ware inspiratiebron. De eerste jaren deed ik dit als algemeen bestuurslid, nu sinds eind 2011 als penningmeester. Via stichting Jabulani Kids Zimbabwe kan ik een klein steentje bijdragen aan een beter leven voor alle kinderen in het King George VI centrum. "

 

 

Maaike

Maaike Fransen - Algemeen bestuurslid 

"Na het afronden van mijn opleiding fysiotherapie heb ik gedurende zeven maanden gewerkt als fysiotherapeut op het King George VI centre. Wat maakt het toch veel uit waar en onder welke omstandigheden je ter wereld komt! De enorm positieve levensinstelling en de onuitputtelijke energie en motivatie van de kinderen en medewerkers op het centrum (in de zeer moeilijke politieke en economische tijd) hebben erg veel indruk op mij gemaakt. Ik wil er graag aan bijdragen dat King George VI nog lange tijd een warm thuis kan blijven voor de kinderen en dat zij hier de kans krijgen zich te ontwikkelen. Ik hoop dat u mij/ons hierbij wilt (blijven) ondersteunen!?"

 

 

JKZ bestuur

Het bestuur van JKZ tijdens de jubileum filmmiddag in Amsterdam bij Roest (nov. 2011)
vlnr Mirjam, Ton, Caroline, Harry, Marleen, Nelleke, Cor, Maaike, Hilda, Eunike en Esther

De Raad van Advies

Het bestuur van JKZ wordt bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit oud-bestuursleden. Per oktober 2012 bestaat de Raad uit Willemijn van Breda, Esther van der Steeg, Ton Bontekoe, en Hilda van der Stok. We zijn erg blij dat we op de adviezen van deze deskundigen kunnen rekenen. Dit draagt bij aan de continuïteit van de stichting door het ondersteunen van het bestuur in haar taken.

 

Oud bestuursleden

  • Mirjam Tervoort
  • Marleen van de Brug
  • Willemijn van Breda
  • Femke van Gastel
  • Ton Bontekoe
  • Esther van der Steeg
  • Mieke van den Berg

 

Ga naar navigatie