Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe steunt het King George VI Children's Rehabilitation and Learning centrum in Bulawayo, Zimbabwe. Het King George VI centrum biedt onder meer revalidatie, huisvesting en onderwijs aan kinderen uit heel Zimbabwe in de leeftijd van drie tot achttien jaar die lichamelijk gehandicapt en/of slechthorend zijn.

Oprichting

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe bestaat sinds november 2001. De oprichting van Jabulani Kids Zimbabwe was destijds een initiatief van een aantal mensen die vrijwilligerswerk hebben gedaan in het King George VI Children's Rehabilitation and Learning centrum (King George VI centrum) in Bulawayo, Zimbabwe. Deze jonge mensen wilden na terugkomst in Nederland niet dat 'uit het oog' ook 'uit het hart' zou betekenen en besloten zich te blijven inzetten voor de kinderen van het King George VI centrum. De oprichting van Stichting Jabulani Kids Zimbabwe was daarvan het resultaat.

Doel

Het enige doel van de stichting is het ondersteunen van het King George VI centrum in Bulawayo, Zimbabwe. Onze voornaamste activiteit is het werven van fondsen om het centrum financieel te ondersteunen. Wij ontvangen giften van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere fondsen.

'Jabulani'

Jabulani is een woord uit het Ndebele, de taal die men spreekt in het westen van Zimbabwe, waar Bulawayo ligt. Jabulani betekent 'blijdschap' of 'vreugde'. Want de sfeer van vreugde en blijdschap in het centrum raakt iedereen die het bezoekt. Deze sfeer heerst er dankzij de opgewektheid en hoop van de kinderen en personeel. Dit ondanks alle problemen waarmee zij dagelijks te maken krijgen.

Zimbabwe

Zimbabwe ligt in Zuidelijk Afrika en werd in 1980 onafhankelijk. Al in 1950 werd in Bulawayo een klein centrum voor gehandicapte kinderen geopend. Dit breidde verder uit en in 1953 werd begonnen met het bouwen van het huidige centrum. In 1957 heeft de Queen Mother het centrum officieel geopend. Het centrum is vernoemd naar haar overleden echtgenoot King George VI, die zelf ook met een handicap moest leven (zie de film “the King’s Speech”). Na de onafhankelijkheid investeerde de nieuwe regering weinig in het centrum.Zeker sinds het uitbreken van de grote economische crisis in Zimbabwe is er weinig geld voor speciaal onderwijs of speciale voorzieningen voor gehandicapten. Dus werd het centrum armer en armer en strijdt het om geld tot op de dag van vandaag.

 

De huidige politieke en economische instabiliteit in Zimbabwe heeft ook gezorgd voor stijgende kosten, hoger schoolgeld, en ook de prijs van levensmiddelen en andere eerste levensbehoeften zijn sterk gestegen. Bovendien sterven in Zimbabwe veel mensen aan aids. Steeds meer kinderen in het centrum hebben één of beide ouders of verzorgers verloren. Mede om die reden hebben kinderen een plek, een thuis, nodig.