Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Besteding van giften in het KGVI centrum

Wij streven naar een maximale benutting van uw donaties. De afgelopen jaren hebben we van elke euro minimaal 98 cent naar het KGVI centrum overgemaakt.  

 

Vanwege de slechte economische situatie in Zimbabwe, wordt het grootste deel van het geld van Jabulani Kids besteed aan de basisbehoeften van de kinderen van het KGVI centrum, zoals voedsel en medicijnen. De directrice van het centrum schrijft hierover: 'Probably most important are the funds which are not tied to a specific project but which can be used for daily running costs'.  

 

Ook het transport van en naar school voor de kinderen die niet in het centrum wonen, maar ook naar het ziekenhuis bijvoorbeeld, zijn belangrijke kostenposten, omdat brandstof zeer duur is in Zimbabwe.  

 

Over de besteding van het geld dat stichting Jabulani Kids doneert, beslist het King George VI centrum zelf. De grootste kostenpost blijft salariskosten voor het personeel. En ondanks dat, kunnen de personeelsleden nauwelijks in hun eigen onderhoud voorzien. Dit komt vooral door de almaar stijgende kosten van voedsel. Naast deze algemene kosten stelt het King George VI centrum ook projecten voor, waarvoor Jabulani Kids specifiek geld inzamelt. 

 

Giften worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het helpen voorzien in de basisbehoeftes van de kinderen, zoals voedsel, medicijnen en kleding;
  • Bijdragen in de lopende kosten van het centrum zoals salarissen en onderhoud;
  • Zorgen voor voldoende loophulpmiddelen en rolstoelen voor de kinderen en de aanschaf van hulpmiddelen ter ondersteuning van therapie├źn;
  • Het bieden van bijscholing aan paramedici;
  • Bijscholing bieden aan de huisouders op het gebied van counseling en voor de begeleiding van weeskinderen;
  • Computers; voor kinderen met een handicap zijn computers meer dan alleen een hulpmiddel, het bevordert hun deelname aan de maatschappij.
  • Ontwikkeling van een programma waarmee schoolverlaters een jaar in het centrum komen werken om werkervaring op te doen;
  • Een fonds om bij te dragen aan het schoolgeld voor kinderen van wie de ouders of familie dat niet zelf kunnen betalen.

 

 

 

 

Ga naar navigatie