Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Besteding van giften in het KGVI centrum

Wij streven naar een maximale benutting van uw donaties. De afgelopen jaren hebben we van elke euro minimaal 98 cent naar het KGVI centrum overgemaakt.  

 

Vanwege de slechte economische situatie in Zimbabwe, wordt het grootste deel van het geld van Jabulani Kids besteed aan de basisbehoeften van de kinderen van het KGVI centrum, zoals voedsel en medicijnen. De directrice van het centrum schrijft hierover: 'Probably most important are the funds which are not tied to a specific project but which can be used for daily running costs'.  

 

Ook het transport van en naar school voor de kinderen die niet in het centrum wonen, maar ook naar het ziekenhuis bijvoorbeeld, zijn belangrijke kostenposten, omdat brandstof zeer duur is in Zimbabwe.  

 

Over de besteding van het geld dat stichting Jabulani Kids doneert, beslist het King George VI centrum zelf. De grootste kostenpost blijft salariskosten voor het personeel. En ondanks dat, kunnen de personeelsleden nauwelijks in hun eigen onderhoud voorzien. Dit komt vooral door de almaar stijgende kosten van voedsel. Naast deze algemene kosten stelt het King George VI centrum ook projecten voor, waarvoor Jabulani Kids specifiek geld inzamelt. 

 

Giften worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het helpen voorzien in de basisbehoeftes van de kinderen, zoals voedsel, medicijnen en kleding;
  • Bijdragen in de lopende kosten van het centrum zoals salarissen en onderhoud;
  • Zorgen voor voldoende loophulpmiddelen en rolstoelen voor de kinderen en de aanschaf van hulpmiddelen ter ondersteuning van therapie├źn;
  • Aanstellen van een professionele fysiotherapeut;
  • Het bieden van bijscholing aan paramedici;
  • Bijscholing bieden aan de huisouders op het gebied van counseling en voor de begeleiding van weeskinderen;
  • Computers; voor kinderen met een handicap zijn computers meer dan alleen een hulpmiddel, het bevordert hun deelname aan de maatschappij.
  • Aanstellen van een geschoold sociaal werker die ouders/familie kan begeleiden bij het hanteren van de grote problemen en verwaarlozing waar sommige kinderen mee te maken hebben
  • Ontwikkeling van een programma waarmee schoolverlaters een jaar in het centrum komen werken om werkervaring op te doen;
  • Een fonds om bij te dragen aan het schoolgeld voor kinderen van wie de ouders of familie dat niet zelf kunnen betalen.

 

 

Gewenste extra projecten in het KGVI centrum

Bijscholingstraject voor paramedici

In samenwerking met een fysiotherapeut worden de paramedici die werkzaam zijn in het centrum bijgeschoold. Stichting Nazorg draagt bij aan dit project.

Hulpmiddelen voor Independent Living

De doelstellingen van het project zijn de aanschaf van twaalf rolstoelen van goede kwaliteit voor de rolstoelafhankelijke leerlingen, zodat zij beter kunnen functioneren. Een kind met een slechte zithouding kan zich immers niet concentreren en wordt op den duur gekweld door pijn. Een ander doel is het voorzien van de woonunits van hulpmiddelen zoals steunen in toiletten en in bad, toiletstoelen en aangepast bestek. Hiermee kunnende kinderen meer zelfstandigheid krijgen in de dagelijkse activiteiten zoals zelfverzorging, naar het toilet gaan en eten.  

 

De gewenste rolstoelen zijn aanwezig in Bulawayo bij LoReWo, de Local Rehabilitation Workshop. Dit is een initiatief van de Verenigde Naties. LoReWo krijgt regelmatig gebruikte rolstoelen uit Noorwegen, deze worden indien nodig opgeknapt door de lokale (lichamelijk gehandicapte) werknemers van LoReWo en verkocht .

 

 

Ga naar navigatie