Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Wat doet het King George VI centrum?


Wat doet het King George VI centrum?

Het KGVI centrum stimuleert de ontwikkeling van en biedt onderwijs en onderdak aan kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap. Daarnaast is het centrum een bron van ondernemerszin en creativiteit waardoor kinderen met een handicap een toekomst krijgen.

Klik op onderstaande link voor de website van KGVI

King George VI School and Centre

 

Ontwikkeling

De kinderen van het King George VI centrum hebben allen een handicap, bijvoorbeeld doofheid, spasticiteit of verlammingen. Zij zijn kwetsbaar in een land waar armoede en politieke instabiliteit heersen. Hun ontwikkeling tot zelfredzame volwassenen is niet vanzelfsprekend. Een toenemend aantal is wees. De aidsepidemie speelt een grote rol. In een land als Zimbabwe hebben kinderen met een handicap een slecht toekomstperspectief. In het  centrum krijgen kinderen de aandacht en de expertise die nodig zijn om zich te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de expertise van ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen. Samen met hen kunnen de kinderen zich ontwikkelen tot zelfredzame,  weerbare, veerkrachtige, communicatief en sociaal vaardige adolescenten.

 

Onderwijs

De King George VI Memorial School biedt onderwijs op maat aan haar leerlingen en focust vooral op de mogelijkheden en talenten van de leerling. De school bereidt hen voor op een beroep of een vervolgopleiding.

 

Onderdak

In Zimbabwe is het King George VI Centrum een van de weinige organisaties voor kinderen met een handicap. De kinderen komen dan ook uit het hele land. Zij gaan alleen in de vakanties naar huis, als ze tenminste nog een thuis hebben. Voor het groeiende aantal weeskinderen realiseert het centrum permanente huisvesting. Inwonende kinderen verblijven in kleine units met een begeleidende huisouder, om zoveel mogelijk een gezinssituatie te creƫren. In de units ontwikkelen de kinderen hun zelfredzaamheid door huishoudelijke taken te verdelen, een budget te beheren voor boodschappen en voedzame maaltijden te bereiden.

 

Ondernemerszin

Het centrum wil jonge mensen met een handicap een toekomst bieden. Het centrum doet dat onder meer door te ondernemen. Een voorbeeld is de kapsalon op het terrein waar meiden die slechthorend of doof zijn ervaring opdoen als kapster. Een voorbeeld van een andere orde is dat het centrum initiatiefnemer is van het eerste woordenboek van de nationale gebarentaal (gepubliceerd in 2011), waar experts uit heel Zimbabwe aan hebben meegewerkt.

 

Creativiteit en sportiviteit

De kinderen krijgen veel mogelijkheden om zich te ontplooien. Zij participeren in kunstfestivals, hebben sportdagen, doen muziek-, dans- en toneelactiviteiten. De schoolband heeft zelfs opgetreden in de VS en Europa.    

 

 

NIEUWSBRIEVEN