Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Gift van kinderkoor de Linderakkertjes

Kinderkoor de Linderakkertjes uit Nijmegen overhandigt een cheque ter waarde van € 250,– aan stichting Jabulani Kids Zimbabwe
Kinderkoor De Linderakkertjes overhandigen Cheque "Wat je weggeeft, verlies je niet" daar hebben we het over gehad in de jeugdviering van Parochie Lindenholt te Nijmegen op 28 februari 2004. We hebben gezien dat je iemand blij kunt maken door iets weg te geven. Soms kun je niet zien dat een kind onze hulp nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer hij of zij in een ander land woont hier ver vandaan. Toch kunnen wij die kinderen helpen ook al wonen ze nog zo ver weg. En de kinderen van het Kinderkoor de Linderakkertjes hebben laten zien hoe.

De kinderen van het Kinderkoor hebben met hun cd geld verzameld en dit geld geven ze aan stichting Jabulani Kids Zimbabwe. Daarmee hebben zij de kinderen van het King George centrum in Zimbabwe erg blij gemaakt. Stichting Jabulani Kids Zimbabwe zorgt ervoor dat jullie geld terecht komt bij dit centrum in Zimbabwe.

In het centrum in Zimbabwe wordt veel aandacht besteed aan muziek en zingen. Het mooie is dat iedereen kan zingen of muziek kan maken, of je nou gehandicapt bent of niet, of je nou in Nederland woont of in Zimbabwe. Het KG VI centrum is aan het sparen voor een muzieklokaal en voor muziekinstrumenten, zodat kinderen de kans krijgen hun muzikale talenten te ontwikkelen. We denken dat dat een hele mooie besteding is van de gift van het Kinderkoor!

Het bestuur van Jabulani Kids Zimbabwe en de kinderen van het King George centrum willen de kinderen van Kinderkoor de Linderakkertjes en hun begeleiding heel hartelijk danken voor hun gift!

.


Ga naar navigatie