Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Support a specific project

If you want to support a certain project then please indicate this to us. We will then, in consultation with the management of the King George VI Centre, ensure that your donated amount will actually be used for the selected project. To give an idea of the possibilities, we have included a number of projects below, ranging from low to large costs. It is just a sampling of projects that are needed and we would like to show.

If you want more information about a specific project or want some advice on an appropriate donation, a school project or something that suits your company or organization, please email us at: info@jabulanikids.nl
If you wish to donate to a specific project, then deposit your contribution directly to account number NL71RABO0384227708 of Foundation Jabulani Kids Zimbabwe, Utrecht and mention in the description the specific project.
(Online donation via the donation module is possible but please realize that transaction costs are 10% of the donation)

 Project Begroting Omschrijving Foto (klik voor vergroten)
VOEDING
Primaire levensbehoeften Vrij Naast alle projecten is het natuurlijk van het grootste belang dat we de kinderen de basis kunnen geven.  Voeding, primaire benodigdheden, onderdak, zorg en scholing. voeding
Kostgeld voor weeskinderen € 65,- per kind per maand Steeds meer kinderen op KGVI zijn wees, ze hebben niemand om hun  kostgeld (verblijf in KGVI en schoolgeld)  te betalen. Door de groeiende aantallen weeskinderen zullen kinderen die niet in staat zijn hun kostgeld te betalen de school moeten verlaten. Help ze door het kostgeld voor een weeskind te sponsoren! U kunt er natuurlijk ook voor kiezen een deel te sponsoren. Donaties ovv kostgeld Gereedschap
MEDISCHE ZORG & HYGIENE
Operatie € 500,- tot € 2000,- Veel kinderen op King George VI hebben last van vergroeiingen. Wat ook veel voorkomt is dat hun ledematen scheef groeien. Bij enkele kinderen is het mogelijk om dit te opereren. De operaties worden alleen gedaan waneer de kinderen verder gezond zijn en wanneer de kinderen door de operatie mobieler worden of wanneer het hun zelfredzaamheid vergroot. Operatie
Medicijnen € 500 tot € 1500,- King George heeft een ziekenboeg waar een kleine hoeveelheid aan medicijnen, verband, pleisters en andere benodigdheden voorradig zijn. Simpele producten als paracetamol, maar ook neussprays bij verkoudheid, jodium etc. zijn duur in Zimbabwe. Verbandmiddelen zijn noodzakelijk omdat er veel kinderen zijn met ontstekingen na operaties. Het is vanwege het tekort aan verbandmiddelen niet mogelijk om dagelijks het verband te wisselen waardoor genezing vaak veel langer duurt dan nodig is. 16 
Damesverband € 800 of € 70,- p/mnd In Zimbabwe wordt er nog veel gebruik gemaakt van uitwasbaar maandverband, daar wegwerpproducten erg duur zijn. Gezien de hygiene wil KGVI alle meisjes graag wegwerpverband aanbieden.  Donaties ovv damesverband. 16 
Dekens en rolstoelkussens € 200,- De kussens in de rolstoelen zijn aan slijtage onderhevig. We zouden graag wat nieuwe kussens aanschaffen. De kinderen die in een rolstoel zitten bewegen niet of nauwelijks en hebben het daardoor vaak koud. Er is behoefte aan wollen plaids waarmee zij zich kunnen bedekken.  
HUISVESTING & ONDERHOUD 
Reparatie kozijnen en deuren € 680,- Sommige deuren en kozijnen van de school laten houtrot zien en sluiten daardoor niet goed. De reparatie kan worden uitgevoerd voor werknemers van het centrum zelf maar er zal materiaal aangeschaft moeten worden om de reparatie uit te voeren.
Bouw van een carport € 850,- Om de schoolbus netjes te houden zou het fijn zijn wanneer deze in een carport kan staan ter bescherming van wind en regen. Op deze manier kan de bus beter worden onderhouden en gaat deze langer mee. bus
Vervanging / reparaties aan sanitair € 5000,- Sanitaire voorzieningen zijn van groot belang. Juist door hun handicap hebben kinderen behoefte aan bijvoorbeeld verlaagde toiletten, bad met lage instap, antislipmatten, steunen en douchestoeltjes. Momenteel zijn de hulpmaterialen in de sanitaire omgeving nog veel voorzien van houten onderdelen, die glad en vies worden. Daarnaast is er ondanks de slag die 3 jaar geleden al is gemaakt blijvend behoefte aan reparaties aan leidingwerk, tegelwerk- en voegwerk.
Onderhoud hoofd- en bijgebouwen reeds gesponsord door "Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking K.O.O.K.” Dit groot onderhoud aan de daken van de hoofd- en bijgebouwen is noodzakelijk om lekkages te voorkomen. De lekkages maken lokalen soms voor langere tijd onbruikbaar. Daarnaast is een structurele oplossing uiteindelijk goedkoper dan steeds plafonds repareren en schilderen.
Onderwijs en sport
Lees- en studieboeken € 600,- Op King George VI is een kleine bibliotheek aanwezig. Studeren en lezen is een van de belangrijkste tijdsbestedingen van de kinderen. De bibliotheek heeft continu behoefte aan nieuwe boeken. Daarnaast is het zo dat het regulier onderwijs in Zimbabwe jaarlijks een set aan leesboeken ontvangt. Ook het King George ontvangt dit lesmateriaal en is daar zeer dankbaar voor. Echter het niveau van dit materiaal is voor een aantal kinderen te hoog. Het King George zou graag een lokaal ontwikkelde leermethode aanschaffen welke zich richt op het leren lezen van de basis tot het niveau dat aansluit op het regulier lesmateriaal. 14
Nieuwe tafels en stoelen klaslokalen € 750,- Veel tafels en stoelen in de school zijn zwaar beschadigd of kapot. Er is een tekort wat maakt dat kinderen vaak tafels en soms zelfs stoelen moeten delen. Er is een timmerman op het centrum aanwezig die met goed gereedschap en wat extra materiaal wel in staat is om door onderdelen te combineren een groot deel van deze tafels en stoelen weer bruikbaar te maken. Tevens is het noodzakelijk dat voor een aantal kinderen het meubilair specifiek wordt aangepast. Tafels en stoelen
Lesmateriaal € 1000,- Benodigdheden voor de school zoals: Pennen, papier, schriften, blocnotes, krijt, whiteboardmarkers, flipoverblokken, potloden., verf enz. Donaties ovv lesmateriaal  
Sportkleding / sportmateriaal € 50,- per kind per jaar Veel kinderen sporten in hun gewone kleding. Er wordt te weinig sportkleding aangevoerd bij de tweedehands kleding die het King George VI zo nu en dan binnen krijgt. Sport / beweging is ongelooflijk belangrijk en voor een kind aldaar is het net zo vervelend om in een wollen trui te sporten als voor iemand in Nederland. We zouden met name de kinderen die wekelijks sporten willen voorzien van prettig zittende shirts / trainingspakken / sportschoenen en indien mogelijk van goed materiaal (voetballen / tennisrackets / tennisballen etc.) Sportkleding en materiaal
Stoffen voor diverse naaiprojecten € 150,- tot € 500,- Het King George VI heeft wat oude naaimachines gedoneerd gekregen. Dit stelt de kinderen in staat om van stoffen die op de markt worden ingekocht gebruiksartikelen te naaien. Denk aan schorten, kussenslopen, lakens, tassen, stoelzakken etc. Het zijn eenvoudige artikelen die wel veel gemak opleveren. De stoelzakken zijn bijvoorbeeld handig om lesmateriaal in op te bergen.
Computers en Educatieve spellen € 950,- De jonge kinderen leren we basisvaardigheden voor het omgaan met computers. Ook gebruiken we educatieve spellen om kinderen wegwijs te maken op de computer. Het KGVI gebruikt vaak hele oude computers. Deze hebben geen lange levensduur waardoor er een continue behoefte is aan nieuwe tweedehands computers en nieuwe educatieve spellen.  
Gereedschapssets beroepsonderwijs Reeds gesponsord De beroepsopleidingen van het KGVI zijn er op gericht om zoveel mogelijk schoolverlaters zelfstandig te kunnen laten werken of in kleine familiebedrijfjes werkzaamheden te laten verrichten. Het werkeloosheidspercentage in Zimbabwe is hoog en met name voor de kinderen van het centrum is het extra lastig om werk te vinden. Met een goede vakopleiding wordt de kans op betaald werk aanzienlijk vergroot. Het einddoel is dat deze jongens allemaal met een beroepscertificaat de school verlaten en betaald werk vinden. Voor de vakopleiding timmerman en lasser wil de school een aantal basis gereedschapssets aanschaffen welke gebruikt kunnen worden voor deze opleiding. Gereedschap
Lidmaatschap tennisvereniging € 100,- per kind per jaar Het King George VI heeft van de Johan Cruyff foundation een aantal sportrolstoelen gedoneerd gekregen. Geweldig want het stelt een aantal kinderen in staat om op zaterdag de plaatselijke tennisvereniging in Bulawayo te bezoeken. Echter het is zeer kostbaar om tegen deze normale tarieven hier te tennissen. Positief is wel dat de kinderen buiten de muren van het King George VI komen en zich hier onder andere inwoners van Bulawayo begeven. Lidmaatschap vereniging
Educatieve schoolreisjes € 350,- Het zou geweldig zijn om sommige kinderen eens mee te kunnen nemen buiten de muren van het King George VI. De nieuwe schoolbus zou hiervoor ingezet kunnen worden maar er worden entreegelden gevraagd voor musea en parken als Chipangali. Omdat dit extra’s zijn kan dit nooit betaald worden uit de reguliere schoolbudgetten. Toch zou het fantastisch zijn wanneer we met extra donaties deze mogelijkheid kunnen creëren.  
DVD-speler en abonnement op educatieve TV kanalen € 550,- Om educatief entertainment aan te kunnen bieden voor het lager onderwijs zou het zeer welkom zijn om toegang te hebben tot programma’s van bijvoorbeeld National Geographic. Hiertoe is een abonnement nodig voor een speciaal educatief kanaal. Door aanschaf van een DVD-speler is het mogelijk om diverse programma’s op te nemen en te gebruiken als lesmateriaal. Er is een TV aanwezig op het centrum.  
“INDEPENDENT LIVING” Training program Per trainingsmodule of onderdeel te sponsoren. Kosten op aanvraag.   Mail voor info! Dit is een zelfredzaamheidsprogramma geschreven om ervoor te zorgen dat de kinderen onafhankelijk en zoveel als mogelijk zelfstandig in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien. Denk hierbij aan onderwerpen als “hygiene”, “koken”, “tuinieren”, “onderhoud”, “budgetteren” etc. Deze modules zijn onderdeel van het onderwijsprogramma op King George VI. Voor sommige modules is extra personeel nodig voor de begeleiding en voor sommige modules is lesmateriaal of gereedschappen nodig. Wilt u een of meer modules sponsoren? Stuur dan een mail naar JKZ, wij informeren u dan over dit programma, de resultaten tot nu toe en de mogelijkheden om hier een bijdrage aan te leveren.