Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Acties 2013

GiroFravo hangers

In de zomervakantie zijn wij, Ginette Voetberg en Rob Fransen, op reis geweest naar Zuid­Afrika, Zimbabwe en Botswana. Tijdens deze reis hebben wij een bezoek gebracht aan het King George VI centrum in Bulawayo. Maaike Fransen, de zus van Rob, heeft zeven maanden als kinderfysiotherapeut op dit centrum gewerkt. Het was bijzonder om de verschillen met Nederland met eigen ogen te zien.Terug in Nederland hebben wij besloten om een actie 'op touw' te zetten voor de kinderen op KGVI via JKZ.

Dit hebben wij gedaan door zelf sieraden te maken en deze te verkopen tegen kostprijs plus vijf euro ten behoeve van JKZ. In de maanden oktober en november zijn er negentig sieraden besteld, dus in totaal 450 euro voor JKZ! We zijn nog druk bezig alle bestellingen te verwerken zodat de hangers voor de feestdagen geleverd zijn. Mede voor deze actie hebben wij een website gemaakt: http://www.girofravo­sieraden.nl/

Op verzoek willen wij best nog eens een sieraad maken.

Ginette Voetberg en Rob Fransen

 

Het medicijnenproject

Al voor het zesde jaar op rij heeft de Stichting Bijzondere Gezondheidszorg het medicijnenproject van KGVI gesponsord. Na de oorspronkelijke termijn van drie jaar heeft de Stichting Bijzondere Gezondheidszorg in 2010 toegezegd om de steun met nog eens drie jaar te verlengen. Inmiddels mogen we dus alweer voor het zesde jaar op steun rekenen. We zijn hier ontzettend blij mee.

Met deze steun heeft KGVI de afgelopen jaren medicijnen en medische toebehoren (zoals verband, jodium en kompressen) aangeschaft voor de kinderen. Velen van hen hebben grote lichamelijke problemen. Deze hulp is dan ook van levensbelang (geweest). Onze dank en die van de kinderen is groot!

 

 

Sweat for JKZ

Op zaterdag 15 juni heeft Ton Bontekoe (lid van de Raad van Advies) samen met een groep fiets-fanatiekelingen een rondje Zuiderzee. 300 kilometer, gefietst op de racefiets in een dag.

De teller voor de sponsoractie voor stichting Jabulanikids Zimbabwe is geeindigd op: 

 € 2.632,30 !!!  

Iedereen heel erg bedankt deze sportieve actie en support.

 

Juni: Schoon water en zonnecollectoren dankzij giften Wilde Ganzen en Adessium

Met dank aan Adessium en Wilde Ganzen krijgt het KGVI centrum de beschikking over voldoende schoon water en zonnecollectoren. Adessium heeft vorig jaar 15.000 euro gedoneerd. Wilde Ganzen heeft dit bedrag onlangs met de helft verhoogd. Hierdoor is er nu 22.500 euro beschikbaar voor twee zaken waar het centrum grote behoefte aan heeft:

Ten eerste een waterpomp om voldoende water te hebben voor de meer dan honderd kinderen die in het centrum wonen. De stad Bulawayo heeft grote moeite om voldoende zuiver drinkwater naar zijn inwoners bewoners te krijgen. Hierdoor heefthet centrum regelmatig geen water, soms dagenlang.

Ten tweede heeft KGVI behoefte aan warm water zodat de kinderen zich kunnen douchen.  Het opwarmen van water is erg duur maar de gift van Adessium en Wilde Ganzen kunnen zonnecollectoren worden geïnstalleerd. Deze collectoren en de waterpomp zorgen ervoor dat het centrum veel duurzamer wordt.

De komende tijd zal het KGVI centrum de waterpomp aanleggen en de zonnecollectoren aanschaffen en installeren. Zo kunnen de kinderen in het centrum hopelijk komende winter nog genieten van warm water onder de douche. JKZ wil beide organisaties hartelijk bedanken voor hun steun!

 

Wilde Ganzen

 

 

Project onderhoud hoofd- en bijgebouwen

Vorige week ontvingen wij uit Bulawayo een dankbaar bericht van Inez Hussey waarin ze aangeeft ongelooflijk blij te zijn om eindelijk het hoognodige onderhoud aan hoofd- en bijgebouwen te kunnen plegen met uiteraard haar dank aan de sponsor van het project. Er is in januari 2013 direct gestart met de reparaties en het schilderwerk. Door lekkage is er enorme schade ontstaan aan diverse plafonds. Door het repareren van de daken op diverse plaatsen wordt lekkage in de toekomst voorkomen. Dit project kon worden uitgevoerd dankzij een donatie van “Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking K.O.O.K.” in Alkmaar.

 

Schooldak voor verbouwing

Foto's van de verbouwing van het schooldak (boven voor en onder na de verbouwing)

Schooldak na verbouwing

Klik op bovenstaande foto om meer en grotere foto's te zien van het project (klik hierbij op de zijkant van de foto of draai het scrollwieltje van de muis voor een volgende foto)

 

Kerstweek op Haganum Gymnasium

Het Haganum Gymnasium in Den Haag heeft, met haar ruim 650 leerlingen, dit jaar Jabulanikids Zimbabwe gekozen als haar goede doel voor de Kerstweek acties. Haganum Gymnasium

Vorige week is de week gestart met een presentatie aan alle leerlingen van JKZ over het KGVI centrum.  De leerlingen van KGVI hebben de leerlingen van het Haganum Gymnasium een kijkje gegeven in een hun alledaags bestaan. De reacties op de presentatie waren overweldigend, na afloop van de filmpjes werd er luid voor de kinderen van KGVI geapplau-disseerd.

Vanaf vandaag gaan de acties voor de kerstweek beginnen. Er wordt onder meer een loterij georganiseerd, zuurstokken naar andere klassen gestuurd en nog veel meer acties.

Een van de commissieleden, Niek Bollemeijer, heeft KGVI zelf bezocht afgelopen zomer en daar kennis mogen maken met een aantal van de kinderen. Hij is ontzettend blij dat Haganum gekozen heeft om JKZ als doel te kiezen voor de Kerstactie. De commissie die dit organiseert (de Kerstelfjes) en dhr Vos (coördinerend docent) alvast bedankt voor al jullie inzet!  

 

 

Kraamfeest Tim   

Op 22 maart is Tim geboren, zoon van Sandra en Patrick Rietveld. Omdat Tim al 2 grote broers heeft en de familie Rietveld na 2 jongens al genoeg spullen in huis heeft voor Tim, besloten ze om op het kraamfeest van Tim geen cadeaus te vragen maar geld voor JKZ. Het kraamfeest was gezellig en er werd gul gegeven voor JKZ. In totaal ontving JKZ een bedrag van €620,-. We willen Sandra en Patrick en alle gulle gevers hartelijk danken voor dit mooie bedrag.      

 

Ga naar navigatie