Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Doneren

Doneren

U kunt een donatie aan stichting Jabulani Kids Zimbabwe direct overschrijven op rekeningnummer NL71RABO0384227708 t.n.v. stichting Jabulani Kids Zimbabwe te Utrecht
of onderstaande machtinging invullen en uitprinten.

 

Per 1 januari 2008 merkt de belastingdienst stichting Jabulani Kids Zimbabwe aan als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Dit kan fiscaal voordeel bieden bij schenkingen.

 

Doneren per machtiging

Een machtiging kost stichting Jabulani Kids Zimbabwe aanzienlijk minder geld. Daardoor kunnen wij meer geld besteden om ons doel te bereiken. Dit formulier kunt u uitprinten en per post versturen naar:

stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Postbus 15399

1001 MJ  Amsterdam.

MACHTIGING

Ik steun stichting Jabulani Kids Zimbabwe met een bijdrage van:


Ik betaal dit bedrag per:

Uw persoonsgegevens:

Postcode en plaats:
E-mailadres:

Uw bank gegevens:

Verklaring

Voor het incasseren van uw periodieke of eenmalige bijdragen, maken we gebruik van machtigingen. Dit is een uitermate eenvoudige methode voor het innen van donatiegelden. Als u het niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen 30 dagen door uw eigen bank laten terugstorten of u kunt contact opnemen met ons kantoor via e-mail. Bovendien kunt u elk moment de machtiging intrekken.

Dit formulier dient volledig te zijn ingevuld alvorens deze uit te printen en ondertekend naar ons op te sturen.

Handtekening donateur

.....................................Ga naar navigatie