Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Acties 2007

"Delen met elkaar" inzamelingsactie van het Eerste Heilige Communie-project in De Meern

Communie actie De Meern
inzamelingsactie van het Eerste Heilige Communie-project in De Meern

Zondag 13 mei, tijdens de viering van de Eerste Heilige Communie in de R.K. kerk in De Meern, heeft Hilda van der Stok, namens JKZ, een cheque van maar liefst 1017,09 euro in ontvangst mogen nemen. Dit bedrag hebben de kinderen ingezameld en zal besteed worden aan nieuwe rolstoelen. Tijdens de viering werd ook nog een collecte gehouden die ook nog 800 euro opbracht. We willen alle communicanten en hun klasgenootjes bedanken voor alle karweitjes en acties die zij hebben gedaan en voor al het geld dat ze hebben ingezameld.
Inmiddels heeft het KGVI centrum met dit bedrag vijftien nieuwe rolstoelen en een oplader voor een elektrische rolstoel gekocht.
In het kader van "Delen met elkaar", wordt er door de kinderen van de katholieke basisscholen in De Meern, die hun Eerste Heilige Communie gaan doen, geld ingezameld voor een goed doel. Het goede doel is dit jaar stichting Jabulani Kids Zimbabwe, en daar zijn we als stichting natuurlijk ontzettend blij mee. Door middel van heitje voor een karweitje, wegbrengen van lege flessen, een beetje geld van henzelf en door andere creatieve acties, zamelen de kinderen geld in voor nieuwe rolstoelen voor het King Georg VI centrum in Zimbabwe.

inzamelingsactie van het Eerste Heilige Communie-project in De Meern

Om de kinderen warm te laten lopen voor de gehandicapte kinderen van King George VI centrum, is bestuurslid Hilda van der Stok op bezoek geweest bij de drie basisscholen. Hilda van der Stok heeft een bezoek gebracht aan drie klassen van de basisschool Het Veldhuis, aan drie groep vier klassen van de basisschool Driekoningen en twee groep vier klassen van de basisschool de Achtbaan. We wensen alle kinderen heel veel plezier en veel succes met het verzinnen en doen van leuke acties en karweitjes om geld in te zamelen voor nieuwe rolstoelen voor de kinderen van het King George VI centrum in Zimbabwe.

In drie klassen van de basisschool Het Veldhuis, in De Meern werden kinderen gestimuleerd om over Afrika en gehandicapte kinderen na te denken. Hiervoor werden vragen besproken, zoals: Waar ligt Zimbabwe, en hoe ver is dat van Nederland? Hoe leven Afrikaanse mensen? Wie weet wat een handicap is en hoe zou je je toch kunnen verplaatsen als je niet kunt lopen? Hoe zou je toch kunnen schrijven als je niet je handen kunt gebruiken? Want "delen met elkaar" betekent ook kennis, begrip en respect met elkaar delen.

 Een video van de kinderen uit het King George VI centrum vonden de kinderen in De Meern erg indrukwekkend en leuk. Ze verbaasden zich hoe gehandicapte kinderen die slecht kunnen lopen toch kunnen voetballen. En dat de gehandicapte kinderen zo goed tekenen, dat vonden ze toch ook wel heel erg knap. De muziek op de video, gespeeld door de schoolband van het King George VI centrum, konden de kinderen niet stil blijven zitten.

inzamelingsactie van het Eerste Heilige Communie-project in De Meern

 Na de video mocht een aantal kinderen proberen met een kruik op het hoofd te lopen. Dit was toch wel lastig, maar met veel concentratie en inspanning lukte het om een rondje in de klas te lopen. Als afsluiting mochten de kinderen allemaal hun schoenen en sokken uit doen en met een pen tussen de tenen proberen te schrijven. Andere kinderen stopten een pen in hun mond en probeerden zo hun naam op papier te schrijven. Want als je niet je handen kunt gebruiken, dan kun je toch met je voeten of je mond schrijven!

Bruiloft Jasper Peen en Danielle Conijn

Bruiloft Jasper Peen en Danielle Conijn

Op 30 maart zijn Jasper Peen en Danielle Conijn getrouwd. Deze mijlpaal was voor hen reden om stichting Jabulani Kids Zimbabwe te steunen. Hiervoor werd er een collecte gehouden tijdens hun trouwdienst. Namens het King George VI centrum dankt het bestuur Jasper en Danielle hartelijk voor deze bijzondere bijdrage!  
Vastenaktie Boskoop en Reeuwijk ondersteunen:
groot onderhoudsproject voor het KGVI centrum

Jabulani Kids Zimbabwe is erg blij dat de federatie Levend Water bestaande uit de Rooms Katholieke kerken van Boskoop, Reeuwijk Dorp en Reeuwijk Brug het groot onderhoudproject voor het KGVI Centrum hebben uitgekozen voor hun Vastenaktie van dit jaar.

De Stichting Vastenactie Nederland heeft aangegeven het project van de federatie Levend Water een warm hart toe te dragen en zal ook een bijdrage doen aan dit project.

Het groot onderhoudsproject is nodig omdat de gebouwen van het KGVI centrum ruim 50 jaar oud zijn en veel achterstallig onderhoud vertonen. Door de moeilijke economische situatie waarin het KGVI centrum zich bevindt heeft het centrum al haar middelen nodig om de dagelijkse kosten te dekken, en is onderhoud van de gebouwen altijd op de laatste plaats gekomen.

Het onderhoudsproject is onderverdeeld in vier categorieën:
groot onderhoud aan de daken en dakgoten, de riolering en sanitair, de vloeren van het hele centrum en het hydrotherapiebad. Het hydrotherapiebad is nodig om een goede revalidatie te kunnen geven aan de gehandicapte kinderen, maar is momenteel buiten gebruik omdat de zonnepanelen beschadigd zijn geraakt bij een storm.

Tijdens de Vastenactie worden door allerlei mensen binnen de federatie Levend Water met veel enthousiasme activiteiten georganiseerd om het project onder de aandacht te brengen. Zo is er  tijdens de kerkdiensten gesproken is over het KGVI centrum, op de scholen is er voorlichting gegeven en kinderen vullen hun vastenactie doosjes om de kinderen van KGVI een helpende hand toe te steken. Andere activiteiten zijn de vastenmaaltijd die gehouden is in Boskoop en in Reeuwijk, waarbij na een gezamenlijke maaltijd de nieuwe film van het KGVI centrum is gedraaid en het project verder is uitgelegd. Ook de jeugd is actief betrokken met een uitgebreid gesprek tijdens de Tienertalk avond over het project.  

Via deze weg willen we alvast iedereen die zich binnen de federatie Levend Water inzet om dit project tot een succes te maken, mede namens de kinderen van KGVI, van harte bedanken.

Neem voor meer informatie contact op met info apenstaart jabulanikids.nl
Ga naar navigatie